Tematske ture Beograd

Kulturno - istorijsko nasleđe Beograda

Svako naše odredište ima posebnu priču, svaki kamen svakog hrama ima svoju zanimljivu istoriju jer Beograd poseduje raznolikost naroda koji su se ovde susretali.
Izaberite neku od tematskih tura kulturno-istorijskog nasleđa našeg glavnog grada, prema vašim željama i interesovanjima, sa turističkim vodičima na različitim jezicima.
 
Beograd, kao jedan od najstarijih gradova u Evropi, tokom svoje bogate i burne istorije bio je mesto susreta mnogih naroda. Danas je preko 90% njegovih građana pravoslavne veroispovesti. Beograd i njegove građevine svedoče o prisustvu mnogih kultura i religija. Iako se civilizacije koje su postojale i postoje na teritoriji našeg glavnog grada, razlikuju po istoriji, kulturi i tradiciji, Beograd verno čuva svedočanstva mnogih prohujalih godina i vekova i tako postaje riznica arhitektonskih blaga. Zajedno sa našim vodičem obiđite dragocene spomenike različitih religija i upoznajte se sa verskim nasleđem ove svetske metropole kao i sa baštinom SFRJ u Beogradu. Obilazimo hramove, katedrale, sinagogu i druge verske spomenike kao i ostala kulturna dobra, kako srpskog naroda tako i islamske, jevrejske i drugih zajednica.
 
 
Beograd je svet.
 
 

Pravoslavni hramovi i crkve

 
Srbi su primili hrišćanstvo u vreme srpskog kneza Mutimira u IX veku a krajem veka se pominju i prve srpske eparhije. Za srpsko hrišćanstvo je svakako od presudnog značaja ličnost i delo svetog Save, prvog srpkog arhiepiskopa. Srpska crkva je je čuvar državne ideje. Razvijala se uporedo sa rastom i stvaranjem srpske države. U vremenima nepostojanja srpske države preuzimala je kako versko tako i političko vođstvo. Sveštenstvo je često na sebe preuzimalo ulogu vojskovođa i tako narodu pružalo potrebnu snagu da nastave da se bore za samostalnost i slobodu. U Beogradu se nalazi Patrijaršija srpske pravoslavne crkve i mnoga pravoslavna zdanja od istorijskog i duhovnog značaja za srpski narod. Obiđite zajedno sa našim vodičem pravoslavne hramove u Beogradu i uverite se u lepotu istih.
 
 
 

Jevrejska baština

 

Prisustvo Jevreja na užem području Beograda datira iz X veka. Dolazeći kao trgovački putnici aktivniju ulogu u Srbiji imaju tokom XVI veka. Prvi Jevreji na prostoru Beograda bili su Sefardi, koji su osnovali naselje Jalije. Odomaćeni, tokom vremena formiraju jevrejsku četvrt u centru Beograda. Imali su određene povlastice u vreme Osmanske uprave. Za vreme Austrijske uprave Beogradom veći broj Jevreja je bio proteran. Nakon toga su se naselile nove jevrejske zajednice sa područja Nemačke, Jevreji Aškenazi, kako bi se održali poslovi zanatlija i bankarstva. Krajem XVIII veka dolazi do nove seobe usled velikih ratova oko Beograda. Tokom XIX veka kada Srbija dobija delom svoju autonomiju, počinje i da se odvija normalan život Jevreja koji se vraćaju svojim navikama. Donet je i ukaz o ravnopravnosti naroda. Aškenazi i Sefardi osnivaju svoje posebne opštine. Između dva svetska rata, kada u Srbiji živi većinski srpsko stanovništvo dolazi do blagostanja. Period kada je jevrejska zajednica dala srpskoj istoriji značajne ličnosti, pre svega u kulturi, slikarstvu i književnosti.


Pročitajte više

 

 

Spomenici Islamske kulture u Beogradu

 

Hronika i istorijski zapisi nam govore da se krajem IX veka na prostorima Srbije pojavljuju Arapi islamske veroispovesti. Značajnija dešavanja i prisustvo islama se beleži krajem XIV veka tokom osvajačkih pohoda Turaka - Osmanlija na ovaj deo Balkana. Tada dolazi i do islamizacije dela srpskog stanovništva i ostalih naroda. Nakon burne istorije i oslobođenja Beograda možemo videti retke i vredne spomenike islamske kulture koji se nalaze u centru grada ili u Beogradskoj tvrđavi. Nakon oslobođenja od Turaka u Srbiji, godine 1868. muslimansko stanovništvo osniva Islamsku versku zajednicu Srbije. Ukazom kneza Mihaila zvanično je priznata sloboda ispovedanja islama. U početku sedište je bilo u Nišu, a nakon Prvog svetskog rata sedište Reis-ul-uleme islamske zajednice je u Beogradu. Danas u Srbiji funkcionišu dve zajednice, Rijaset islamske zajednice Srbije u Beogradu i Mešihat islamske zajednice u Srbiji sa sedištem u Novom Pazaru.
 
Još više tragova i dela staće kroz priču naših vodiča.
 
 

Katolička baština u Beogradu

 

Granica između Istočnog i Zapadnog carstva koju su odredili Dioklecijan (284-305) i Teodosije (378-395) protezala se upravo preko prostora na kojem će živeti Južni Sloveni. To je granica koja je uticala na istorijska zbivanja na ovim prostorima i koja je ujedno i granica između katoličanstva i pravoslavlja. Viševekovni proces razmimoilaženja dostiže vrhunac 1054. godine sa konačnim raskolom. Svakako su zapadni delovi Balkana više gravitirali ka Rimu i papstvu. Sa prodorom Turaka na Balkan, položaj katolika je na nezavidnom nivou. Takav položaj trajao je sve do kraja XVII , kada se uporedo sa potiskivanjem Turaka na određenim područjima obnavlja katolička crkva. Tokom XVIII veka austrijska carica Marija Terezija poziva stanovništvo da naseljava južne delove carstva (Slavonija i Vojvodina). Tokom XIX veka u Kraljevinu Srbiju se doseljavaju katolici (uglavnom nemačkog porekla). Između Balkanskih ratova i neposredno nakon I svetskog rata broj katolika u Kraljevini Srbiji se udvostručio. Takođe brojna katolička zdanja svedoče o prisustvu Rimokatolika na teritoriji Beograda i Srbije. Obiđite ih zajedno sa nama i uživajte u lepoti koju donosi Zapadno hrišćanstvo.
 
 

S.F.R. Jugoslavija - glavni grad Beograd

 

SFRJ je nastala kao zajednica 5 naroda 29.novembra 1943. na drugom zasedanju AVNOJ-a u Jajcu. Istog datuma 1945. je bila prihvaćena ,, Deklaracija o proglašenju Federativne Narodne Republike Jugoslavije"  i od monarhije postaje federativna republika. Konačno 7.aprila 1963. godine dobija naziv Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija. Bila je jedna od najmoćnijih država XX veka o kojoj mnogi i danas sa setom govore kao o državi koja je nestala, o jednoj ideji, o zajedništvu. Država koja je između Istočnog i Zapadnog bloka uspevala da balansira i ostane neutralna, gde je život bio bezbrižan a putovanja uobičajena. SFRJ je jedna od država osnivača Ujedinjenih nacija kao i Pokreta Nesvrstanih. SFRJ je imala poštovanje i svoje mesto u svetu.
 
 

 

Baci Pet

Beograd
SERBIA TRAVEL SERVICE
Licenca OTP 069/2022 
 
+ 381 60 572 02 55
+ 381 64 130 05 25
+ 381 64 567 73 40
 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 
Rada Neimara 23.
Beograd, Srbija.