Tandem skok Srbija

Osetite nebo i slobodu iznad naše lepe Srbije. Tandem jump, skydive, iz aviona padobranom, sa preko 3000 metara, sa instruktorom u tandemu. Avioni i padobranska oprema specijalno pripremljeni za ovu vrstu skoka. Instruktori sa velikim iskustvom. Juriš adrenalina u krvi i nezaboravne momente, beležimo profesionalnom kamerom. 

Baci Pet - Serbia Travel Service
Licenca Organizatora Turističkih Putovanja 069/2022